Spatial Agency of ruimtelijk agentschap, is een begrip geïntroduceerd door Tatjana Schneider en Jeremy Till. Zij focussen met dit begrip op het brede werkveld van de architect voorbij het traditionele ontwerpen van gebouwen. Er zijn andere manieren om architectuur te maken.

Vakgebieden zoals kunst, film, literatuur, sociologie, onderwijs, klimaatadaptatie en milieuactivisme vormen een aanknopingspunt om onderzoek te doen en architectonisch te denken. Met Archiscript probeert Hans Stotijn een vakinhoudelijke bijdrage te leveren.

Bron:

Awan, N., Schneider, T., & Till, J. (2013). Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture. In Routledge eBooks.

https://doi.org/10.4324/9781315881249